Úřední deska

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
10.12.2019 25.12.2019 Obecně závazná vyhláška obce - poplatek z pobytu
Super User
10.12.2019 25.12.2019 Obecně závazná vyhláška obce - veřejné prostranství
Super User
10.12.2019 25.12.2019 Obecně závazná vyhláška obce - poplatek ze psů
Super User
10.12.2019 25.12.2019 Obecně závazná vyhláška obce - poplatek ze vstupného
Super User
10.12.2019 25.12.2019 Obecně závazná vyhláška obce - poplatek za odpad
Super User
05.12.2019 23.12.2019 Zahájení společného řízení vyhláškou
Super User
02.12.2019 02.01.2020 Z Á M Ě R obce Zvěrotice na směnu pozemků
Super User
20.11.2019 09.12.2019 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2015 (Návrh změny)
Super User
17.10.2019 31.12.2019 Upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků
Super User
03.10.2019 21.10.2019 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
15/730/0047/OPLKSO/01/19 Super User
01.10.2019 18.11.2019 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
KUJCK 111122/2019 Super User
20.09.2019 15.10.2019 Pomoc při výsadbě lesů
Super User
02.09.2019 31.12.2019 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
14LH17445/2019-16212 Super User
16.08.2019 02.09.2019 Pozvánka na úvodní jednání
Super User
04.06.2019 05.07.2019 Záměr JČ kraje
Super User
03.06.2019 24.06.2019 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
ENV/2019/58919 - MZP/2019/630/1219 Super User
09.05.2019 26.05.2019 O Z N Á M E N Í Obecního úřadu ve Zvěroticích o místě a době konání voleb do Evropského parlamentu, konaných ve dnech 24. a 25. května 2019
Super User
25.04.2019 27.05.2019 DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2019
Super User
09.04.2019 26.05.2019 Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU
Super User
04.04.2019 04.05.2019 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
14LH7893/2019-16212 Super User
04.04.2019 04.05.2019 OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ A UPUŠTĚNÍ OD ÚSTNÍHO JEDNÁNÍ VE VĚCI POVOLENÍ STAVBY
MS/06504/2019/Kub Super User
11.03.2019 12.04.2019 Oznámení zahájení stavebního řízení veřejnou vyhláškou
ML-SDL0223/18-11/Wm Super User
25.02.2019 25.03.2019 Návrh OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Super User
21.02.2019 05.04.2019 Zápis do prvních tříd
Super User
27.12.2018 29.12.2018 Zasedání Zastupitelstva obce Zvěrotice
Super User
10.12.2018 27.12.2018 Návrh rozpočtu 2019
Super User
03.12.2018 10.12.2018 Zasedání Zastupitelstva obce Zvěrotice
Super User
12.11.2018 19.11.2018 Zasedání Zastupitelstva obce Zvěrotice
Super User
21.10.2018 28.10.2018 I N F O R M A C E o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Zvěrotice
Super User
06.10.2018 20.10.2018 Výsledky voleb do Obecního zastupitelstva 2018
Super User
19.09.2018 06.10.2018 O Z N Á M E N Í Obecního úřadu ve Zvěroticích o místě a době konání voleb do zastupitelstev obcí, konaných ve dnech 5. a 6. října 2018
Super User
04.09.2018 20.09.2018 Záměr obce Zvěrotice o odkupu pozemku
Super User
27.08.2018 03.09.2018 Zasedání Zastupitelstva obce Zvěrotice ZÁŘÍ 2018
Super User
20.08.2018 06.10.2018 P O S K Y T N U T Í I N F O R M A C E O P O Č T U A S Í D L E VOLEBNÍCH OKRSKŮ OBCE ZVĚROTICE
Super User
03.08.2018 06.10.2018 STANOVENÍ MINIMÁLNÍHO POČTU ČLENŮ OKRSKOVÉ VOLEBNÍ KOMISE
Super User
16.07.2018 07.10.2018 Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby
Super User
26.06.2018 09.11.2018 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
MS/14552/2018/Kuc Super User
31.05.2018 04.06.2018 Zasedání Zastupitelstva obce Zvěrotice Červen 2018
Super User
17.05.2018 17.06.2018 VYHLÁŠKA návrh zprávy o uplatňování územního plánu Zvěrotice
MS/11133/2018/02 Super User
14.05.2018 30.05.2018 Z Á M Ě R obce Zvěrotice o prodeji pozemku
Super User
03.05.2018 07.05.2018 Zasedání Zastupitelstva obce Zvěrotice Květen 2018
Super User
26.04.2018 28.05.2018 Veřejná vyhláška FÚ
Super User
12.04.2018 16.04.2018 Zasedání Zastupitelstva obce Zvěrotice DUBEN 2018
Super User
15.03.2018 10.04.2018 Zápis do prvních tříd
Super User
05.03.2018 11.04.2018 Dražební vyhláška
166 DD 138/18-3 Super User
26.02.2018 05.03.2018 Zasedání Zastupitelstva obce Zvěrotice březen 2018
Super User
29.01.2018 06.02.2018 Zasedání Zastupitelstva obce Zvěrotice únor 2018
Super User
27.01.2018 10.02.2018 Výsledek II.kola volby prezidenta ČR
Super User
13.01.2018 28.01.2018 Výsledek I.kola volby prezidenta ČR
Super User
28.12.2017 27.01.2018 O Z N Á M E N Í Obecního úřadu ve Zvěroticích o místě a době konání volbu prezidenta České republiky
Super User
14.12.2017 21.12.2017 Oznámení - první zasedání OVK
Super User
11.12.2017 28.12.2017 Návrh rozpočtu 2018
Super User
11.12.2017 27.12.2017 Záměr o odkupu pozemků
Super User
07.12.2017 12.12.2017 Zasedání Zastupitelstva obce Zvěrotice PROSINEC 2017
Super User
28.11.2017 13.01.2018 Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků obce ZVĚROTICE
Super User
20.11.2017 10.12.2017 Žádost o spolupráci při vyplňování dotazníku k Blackoutu
27/2017/3/KHEJ Super User
09.11.2017 09.12.2017 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
66595/2017-MZE-16212 Super User
06.11.2017 23.11.2017 Veřejná vyhláška ROZHODNUTÍ
Super User
02.11.2017 07.11.2017 Zasedání Zastupitelstva obce Zvěrotice Listopad 2017
Super User
02.11.2017 17.11.2017 Veřejná vyhláška
MS/23830/2017 Super User
21.10.2017 04.11.2017 Výsledky hlasování
Super User
19.10.2017 03.11.2017 Pasport komunikací
Super User
19.10.2017 03.11.2017 Veřejná vyhláška
MS/22778/2017 Super User
16.10.2017 30.11.2017 Info E-ON
Super User
26.09.2017 12.10.2017 Veřejná vyhláška
SPU441607/2017/Neu Super User
14.09.2017 31.12.2017 NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
55197/2017-MZE-16212 Super User
04.09.2017 21.10.2017 Volební okrsky PSPČR 2017
Super User
14.08.2017 22.08.2017 Zasedání Zastupitelstva obce Zvěrotice Srpen 2017
Super User
14.08.2017 25.08.2017 Veřejné projednání
MZP/2017/510/190 Super User
14.08.2017 09.09.2017 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
Super User
24.07.2017 31.08.2017 INFORMACE O POSUDKU
Super User
22.06.2017 07.07.2017 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
OZZL 164535/2016/mowo Super User
22.06.2017 06.07.2017 Žádost o informace podle zákona č. 106/1999Sb.
Super User
19.06.2017 26.06.2017 Zasedání Zastupitelstva obce Zvěrotice Červen 2017
Super User
11.05.2017 16.05.2017 Zasedání Zastupitelstva obce Zvěrotice Květen 2017
Super User
11.05.2017 26.05.2017 ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
MS/10292/2017 Super User
24.04.2017 29.05.2017 DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2017
Super User
13.04.2017 02.05.2017 Stanovení rozsahu záplavového území a vymezení aktivní zóny záplavového území významného vodního toku
KUJCK 45890/2017/OZZL/7 Super User
06.04.2017 10.04.2017 Zasedání Zastupitelstva obce Zvěrotice Duben 2017
Super User
23.03.2017 07.04.2017 OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ Veřejnou vyhláškou
Super User
23.03.2017 07.04.2017 Dokumentace vlivů záměru „Modernizace trati Veselí n.l. – Tábor – II. část, úsek Veselí n.l. – Doubí u Tábora, II. etapa Soběslav – Doubí“ na životní prostředí.
Super User
27.02.2017 06.03.2017 Zasedání Zastupitelstva obce Zvěrotice Březen 2017
Super User
30.01.2017 06.02.2017 Zasedání Zastupitelstva obce Zvěrotice Únor 2017
Super User
19.01.2017 19.02.2017 NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY
SVS/2017/009581-C Super User
19.01.2017 19.02.2017 Ptačí chřipka - informace pro veřejnost
Super User
19.12.2016 30.12.2016 Zasedání Zastupitelstva obce Zvěrotice Prosinec 2016
Super User
15.12.2016 31.05.2017 Informace k dani z nemovitých věcí
Super User
05.12.2016 29.12.2016 Návrh rozpočtu pro rok 2017
Super User
28.11.2016 05.12.2016 Zasedání Zastupitelstva obce Zvěrotice Prosinec 2016
Super User
31.10.2016 07.11.2016 Zasedání Zastupitelstva obce Zvěrotice Listopad 2016
Super User
22.09.2016 08.10.2016 Oznámení o místě a době konání voleb do zastupitelstev krajů a 1/3 senátu
Super User
08.09.2016 29.09.2016 Obecně závazná vyhláška č. 1/2016
Super User
22.08.2016 08.10.2016 Volební okrsek
Super User
30.05.2016 17.06.2016 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Č.j.: 33589/ENV/16 Super User
21.04.2016 21.05.2016 Oznámení
KUJCK51968/2016 Super User
11.04.2016 26.04.2016 Záměr obce
Z1/2016 Super User
10.03.2016 25.03.2016 Rozhodnutí o umístění stavby 20270/2015
Výst.20270/2015/Pří Super User
08.12.2015 28.12.2015 Změna č. 3 územního plánu Zvěrotice
ZM3 Super User
04.12.2015 21.12.2015 ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ LINIOVÉ STAVBY
MS/25283/2015 Super User
16.11.2015 07.12.2015 Směrnice č. 2/2015 k aplikaci reálné hodnoty u majetku určeného k prodeji
2/2015 Super User