Informace k zápisům do mateřských škol v Soběslavi pro školní rok 2020/2021

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání, čj. MSMT-15657/2020-1, pro školní rok 2020/2021.Vzhledem k výše uvedeným mimořádným opatřením situace vyžaduje:

·         organizovat zápisy bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole. Upřednostnit, pokud je to možné, podání přihlášky datovou schránkou, emailem s elektronickým podpisem, poštou, v krajním případě dle konkrétní situace osobním podáním ve škole.

·         pro příjem žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání stanovit dostatečně dlouhé období v rozmezí stanoveném školským zákonem, tedy nejlépe od 2. 5. 2020 do 16. 5. 2020.Zápisy k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021 proběhnou na mateřských školách v Soběslavi v souladu s nově vydanou Obecně závaznou vyhláškou č. 3/2019, kterou se stanoví školský obvod mateřských škol zřizovaných městem Soběslav a část společného školského obvodu, a tím je území města Soběslavi. To znamená možnost podat si přihlášku na vybranou mateřskou školu.          
O přijetí rozhodne ředitelka školy na základě vydaných kritérií pro přijímání dětí.


Zápisy se uskuteční v termínu dle školského zákona, tedy v období od 2. května 2020 do 16. května 2020, a to bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.
Soubory ke stažení:
info-z-ms.pdf

Vyvěšeno: 23.04.2020

Sejmuto: 16.05.2020

Zveřejnil (zodpovídá): Super User