O Z N Á M E N Í Obecního úřadu ve Zvěroticích o místě a době konání voleb do zastupitelstev obcí, konaných ve dnech 5. a 6. října 2018

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):
O Z N Á M E N Í

Obecního úřadu ve Zvěroticích o místě a době konání voleb do zastupitelstev obcí,
konaných ve dnech 5. a 6. října 2018

Volby do zastupitelstva obce se budou v obci Zvěrotice konat ve volební místnosti v budově
knihovny na adrese Zvěrotice 29.

Volby se budou konat ve dnech:

v pátek 5. října 2018 v době od 14,00 hod do 22,00 hod
v sobotu 6. října 2018 v době od 8,00 hod do 14,00 hod


Ve Zvěroticích, dne 19.9.2018


Za obecní úřad Zvěrotice
Miloslav Novotný, starosta
Soubory ke stažení:

Vyvěšeno: 19.09.2018

Sejmuto: 06.10.2018

Zveřejnil (zodpovídá): Super User