Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):
P O S K Y T N U T Í I N F O R M A C E O P O Č T U A S Í D L E
VOLEBNÍCH OKRSKŮ OBCE ZVĚROTICE
Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby
DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ

Vyvěšeno: 16.07.2018

Sejmuto: 07.10.2018

Zveřejnil (zodpovídá): Super User