VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Označení (jednací číslo): OZZL 164535/2016/mowo

Popis (anotace):
Stanovení rozsahu záplavového území, vymezení aktivní zóny záplavového území
významného vodního toku

Vyvěšeno: 22.06.2017

Sejmuto: 07.07.2017

Zveřejnil (zodpovídá): Super User