Oznámení zahájení stavebního řízení veřejnou vyhláškou

Označení (jednací číslo): ML-SDL0223/18-11/Wm

Popis (anotace):
I. Informace o navazujícím řízení dle ust. § 9b odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen „zákon“) informuje o záměru pro stavbu dráhy:
„Modernizace trati Veselí n. L. - Tábor, II část, úsek Veselí n. L. Doubí u Tábora, 2. etapa Soběslav – Doubí“.

II. Oznámení zahájení stavebního řízení veřejnou vyhláškou
„Modernizace trati Veselí n. L. - Tábor, II část, úsek Veselí n. L. - Doubí u Tábora, 2. etapa Soběslav - Doubí“.
Soubory ke stažení:
verejna-vyhlaska.pdf

Vyvěšeno: 11.03.2019

Sejmuto: 12.04.2019

Zveřejnil (zodpovídá): Super User