Žádost o spolupráci při vyplňování dotazníku k Blackoutu

Označení (jednací číslo): 27/2017/3/KHEJ

Popis (anotace):
Krajský úřad Jihočeského kraje
odbor kancelář hejtmanky
Informace
č. 27/2017/3/KHEJ
Žádost o spolupráci při vyplňování dotazníku k Blackoutu
Vážená paní starostko,
Vážený pane starosto,

V současné době probíhá závěrečná příprava cvičení Blackout 2017 – cvičení orgánů
krizového řízení a složek IZS zaměřeného na řešení následků rozsáhlého výpadku elektrické
energie na území kraje, resp. vybraných měst. I v souvislosti s nedávnými následky vichřice
Herwart bychom rádi pro potřeby orgánů krizového řízení kraje i obcí zjistili připravenost
obyvatelstva na podobné situace. Níže Vám zasíláme odkaz na dotazník s průvodním textem,
který si klade za cíl zmapovat na území Jihočeského kraje připravenost obyvatelstva na
nenadálý rozsáhlý výpadek elektrické energie, případně Blackout. Žádáme Vás tímto o
součinnost zveřejněním na webových stránkách Vašeho města/obce a výzvou k jeho vyplnění
zaměstnancům a obyvatelům města/obce.

Děkujeme za spolupráci.

Dotazník je pro občany k dispozici zde:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScPujV6nXVOJ6dJXtI_OyIV2wP2Xe3OVHKi
KnvjUAxMzDmO6g/viewform

Celý text výzvy včetně odkazu na dotazník je pak na stránkách Jihočeského kraje ZDE.
I


ng. Milan Nebesář
vedoucí odboru kancelář hejtmanky
Určeno pro: všechny obce v JK
České Budějovice 8. listopadu 2017
Soubory ke stažení:

Vyvěšeno: 20.11.2017

Sejmuto: 10.12.2017

Zveřejnil (zodpovídá): Super User