VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Označení (jednací číslo): 66595/2017-MZE-16212

Popis (anotace):
opatření obecné povahy:

1. Ministerstvo zemědělství podle ustanovení § 32 odst. 2 písm. a) lesního zákona nařizuje
vlastníkům lesů na území České republiky zpracování těžeb nahodilých, vzniklých ke dni
účinnosti tohoto opatření, a to nejpozději do 31. března 2018.

Vyvěšeno: 09.11.2017

Sejmuto: 09.12.2017

Zveřejnil (zodpovídá): Super User