Obecně závazné vyhlášky, směrnice a poplatky

Obecně závazné vyhlášky a směrnice obce Zvěrotice

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
10.03.2022 - Obecně závazná vyhláška obce Zvěrotice č. 1/2022, kterou se stanoví část společného školského obvodu základních škol
Super User
06.12.2021 - Obecně závazná vyhláška obce Zvěrotice č.3/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
Super User
06.12.2021 - OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2/2021 OBCE ZVĚROTICE o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
Super User
04.02.2020 - Obecně závazná vyhláška obce 1/2020- veřejné prostranství
Super User
10.12.2019 - Obecně závazná vyhláška obce 1/2019 - poplatek ze vstupného
Super User
10.12.2019 - Obecně závazná vyhláška obce 3/2019 - poplatek z pobytu
Super User
10.12.2019 - Obecně závazná vyhláška obce 4/2019 - poplatek ze psů
Super User
10.12.2019 - Obecně závazná vyhláška obce 5/2019 - poplatek za odpad
Super User
14.04.2018 - OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 1/2018 OBCE ZVĚROTICE o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Zvěrotice
Super User
16.11.2015 - Směrnice č. 3/2015 o účtování hospodářské činnosti
Super User
16.11.2015 - Směrnice č. 2/2015 k aplikaci reálné hodnoty u majetku určeného k prodeji
Super User
01.10.2012 - Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Super User
13.12.2010 - Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místním poplatku ze psů
Super User
13.12.2010 - Obecně závazná vyhláška č 2/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Super User
13.12.2010 - Obecně závazná vyhláška č 3/2010 o místním poplatku ze vstupného
Super User
13.10.2010 - Obecně závazná vyhláška č. 4/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Super User