OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2015 (Změna č. 1)

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):
Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví Oddělení ochrany přírody, ZPF, SEA a CITESvydává výjimku ze základních podmínek ochrany bobra evropského (Castor fiber)

Vyvěšeno: 12.12.2019

Sejmuto: 23.12.2019

Zveřejnil (zodpovídá): Super User