INFORMACE O POSUDKU

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):
Posudek vlivů záměru „Modernizace trati Veselí n. L. – Tábor – II. část, úsek Veselí n. L. –
Doubí u Tábora, 2. etapa Soběslav – Doubí“ na životní prostředí

Vyvěšeno: 24.07.2017

Sejmuto: 31.08.2017

Zveřejnil (zodpovídá): Super User