Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků obce ZVĚROTICE

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):
P O S K Y T N U T Í  I N F O R M A C E  O  P O Č T U  A  S Í D L E
VOLEBNÍCH OKRSKŮ OBCE ZVĚROTICE
Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volbu

PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY

konanou ve dnech 12. a 13. ledna 2018, případné II. kolo ve dnech 26. a 27. ledna 2018
podle §14 odst. 1 písm. d) zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky, ve znění
pozdějších předpisů

VOLEBNÍ OKRSEK Č. 1
Knihovna Obce Zvěrotice č.p. 29


Ve Zvěroticích, dne 28.11.2017 Za Obec Zvěrotice
Miloslav Novotný
starosta
Soubory ke stažení:

Vyvěšeno: 28.11.2017

Sejmuto: 13.01.2018

Zveřejnil (zodpovídá): Super User