Zasedání Zastupitelstva obce Zvěrotice březen 2018

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):
Zasedání Zastupitelstva obce Zvěrotice
Datum: 05.03.2018 (pondělí)
Začátek: 19:00 hodin
Místo: kancelář obecního úřadu
Program
1. Zahájení a program
2. Kontrola usnesení
3. Žádost p. Hejny o vyjádření k pozemku 1497/2
4. Skládkování odpadu
5. Žádost o vyjádření k PD železnice
6. Žádost o vyjádření k územnímu řízení – železnice
7. Výběr kontejnerů pro žádost o dotace
8. Informace o riziku navýšení nákladů na odpadové hospodářství
9. Různé a diskuze
10. Závěr
Miloslav Novotný v.r.
Starosta obce
Vyvěšeno: 26.02.2018
Sejmuto: 05.03.2018
Soubory ke stažení:

Vyvěšeno: 26.02.2018

Sejmuto: 05.03.2018

Zveřejnil (zodpovídá): Super User