Moderní víceúčelové hřiště Zvěrotice

Projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad


Prioritní osa 3 – Rozvoj cestovního ruchu
Oblast podpory 3.1 – Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu 

Registrační číslo: CZ.1.14/3.1.00/23.02675
Termín fyzické realizace: 04/2014 – 08/2014

Rozpočet:

Celkový rozpočet projektu: 5.418.669,00 Kč

Způsobilé výdaje: 4.965.443,07 Kč

Nezpůsobilé výdaje: 453.225,93 Kč

Celková dotace z rozpočtu ROP: 4.213.521,24 Kč (84,86% ze způsobilých výdajů)

Vlastní podíl příjemce: 751.921,83 Kč (15,14% ze způsobilých výdajů)

 

Hlavním cílem projektu je vybudování moderního víceúčelového hřiště se sportovním zázemím v obci Zvěrotice. Realizací projektu dojde k naplnění dlouhodobého záměru obce - doplnění infrastruktury cestovního ruchu a s pozitivním dopadem na příliv nových návštěvníků obce Zvěrotice.

Náplní realizace projektu je - vybudování víceúčelového hřiště včetně oplocení, vybudování herních prvků včetně dopadových ploch, rekonstrukce objektu zázemí hřiště, v objektu zázemí - vybudování solárního zařízení pro ohřev TUV, zřízení půjčovny kol a prostor pro indoor aktivity včetně potřebného vybavení a připojení na internet.

Dále budou dopracovány obecní webové stránky pro potřeby propagace výstupů projektu v cestovním ruchu.

 

Partneři projektu:

Město Soběslav
Obec Tučapy

Další informace o projektu:

Více informací o financování projektů z Evropské unie: http://europa.eu/

Více informací o Regionálním operačním programu NUTS II Jihozápad: http://www.rr-jihozapad.cz