DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2017

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):
Finanční úřad pro Jihočeský kraj České Budějovice
Mánesova 1803/3a dne 24.04.2017
371 87 ČESKÉ BUDĚJOVICE

Čj.: 1103364/17/2200-11460-301165

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

Shora uvedený správce daně podle ustanovení § 50 odst. 1 zákona
č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že

ode dne 28.04.2017 do dne 29.05.2017

je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Jihočeský kraj

ve dnech pondělí od 8.00 do 17.00 hodin
úterý od 8.00 do 15.30 hodin
středa od 8.00 do 17.00 hodin
čtvrtek od 8.00 do 15.30 hodin
pátek od 8.00 do 14.00 hodin

zpřístupněn k nahlédnutí
hromadný předpisný seznam čj. 1103056/17/2200-11460-301165,
hromadný předpisný seznam čj. 1103057/17/2200-11460-301165,
jímž se uvedeným daňovým subjektům stanovuje za nemovité věci
nacházející se v obvodu územní působnosti shora uvedeného správce daně

DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2017.

Seznam všech územních pracovišť finančních úřadů je uveden v příloze
pokynu Generálního finančního ředitelství č. GFŘ-D-23, o umístění spisu
nebo jeho příslušné části na finančních úřadech a na územních pracovištích
finančních úřadů, zveřejněném ve Finančním zpravodaji č. 1/2016 a
na internetových stránkách Finanční správy http://www.financnisprava.cz.

L.S. Ing. Miroslava Šetková
vedoucí oddělení
Ing. Šetková Miroslava
vedoucí oddělení

24. 04. 2017
Elektronicky podepsáno
Soubory ke stažení:

Vyvěšeno: 24.04.2017

Sejmuto: 29.05.2017

Zveřejnil (zodpovídá): Super User