Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):
P O S K Y T N U T Í I N F O R M A C E O P O Č T U A S Í D L E
VOLEBNÍCH OKRSKŮ OBCE ZVĚROTICE
Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro
VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU

Vyvěšeno: 09.04.2019

Sejmuto: 26.05.2019

Zveřejnil (zodpovídá): Super User