Featured

Změna provozní doby sběrného dvora

Nová provozní doba sběrného dvora

Jarní období (březen - duben)
Sobota 15:00 - 17:00

Letní období (květen - září)
Středa 17:00 - 18:00
Sobota 15.00 - 18.00

Podzimní období (říjen - listopad)
Sobota 15:00 - 16:30

Zimní období (prosinec - únor)
Sobota 14:00 - 15:00

Informace z Finančního úřadu

 

 

Finanční úřad pro Jihočeský kraj

Mánesova 1803/3a, České Budějovice 371 87

Tel.: 387 722 307

 

Vážení občané spádových obcí Finančního úřadu v Soběslavi,

 

v polovině letošního roku došlo v Soběslavi ke zrušení územního pracoviště finančního úřadu. Finanční správa při tomto rušení slíbila, že v lednu a březnu bude v Soběslavi poskytovat veřejnosti služby související s podáváním daňových přiznání, na které jste byli zvyklí v minulosti. Tento slib Finanční správa plní a na této adrese budete moci osobně odevzdat daňová přiznání a poradit se ohledně jejich vyplnění:

Wilsonova 113, 392 01 Soběslav, přízemí, kancelář č. 21

(budova bývalého finančního úřadu).

 

Kampaň daně z nemovitých věcí, dny a hodiny poskytování služby:

 

Den

Čas

10.01.2024

8:00 – 17:00

15.01.2024

8:00 – 17:00

17.01.2024

8:00 – 17:00

22.01.2024

8:00 – 17:00

24.01.2024

8:00 – 17:00

29.01.2024

8:00 – 17:00

31.01.2024

8:00 – 17:00

 

Kampaň daně z příjmů fyzických osob, dny a hodiny poskytování služby:

 

Den

Čas

06.03.2024

8:00 – 17:00

11.03.2024

8:00 – 17:00

13.03.2024

8:00 – 17:00

18.03.2024

8:00 – 17:00

20.03.2024

8:00 – 17:00

25.03.2024

8:00 – 17:00

27.03.2024

8:00 – 17:00

 

 

 

 

V měsících lednu 2024 a březnu 2024 pro Vás bude také zřízena speciální kontaktní telefonní linka na č.

387 722 387.

Na této lince budete moci konzultovat běžné otázky s odborníky Finančního úřadu pro Jihočeský kraj.

  • v lednu 2024 otázky související s daní z nemovitých věcí a

  • v březnu 2024 otázky související s daní z příjmů fyzických osob.

 

Linka bude dostupná v úřední hodiny:

Pondělí

08:00 – 17:00

Úterý

08:00 – 17:00

Středa

08:00 – 17:00

Čtvrtek

08:00 – 17:00

Pátek

08:00 – 14:00

 

Nejjednodušší a nejrychlejší způsob, jak vyplnit a podat daňová přiznání, je využití služeb Online finančního úřadu na adrese www.mojedane.cz. Přihlásit se do něj je možné například pomocí bankovní identity, občanského průkazu s čipem nebo datovou schránkou.

 

Pouze elektronicky musíte podat daňové přiznání, pokud máte Vy nebo Váš zástupce zpřístupněnu datovou schránku ze zákona, nebo máte zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem.

Nemáte-li povinnost podat daňové přiznání elektronicky, můžete přiznání:

  • zaslat na finanční úřad poštou,

  • podat v papírové podobě osobně na jakékoliv podatelně finančních úřadů nebo v rámci naší služby pro veřejnost v průběhu lednové nebo březnové kampaně, například v Soběslavi.

 

Poplatníci daně z nemovitých věcí mohou nově využít službu předvyplnění daňového přiznání. Nová služba umožňuje předvyplnění údajů obsažených v katastru nemovitostí a v evidencích správce daně a jejich automatické načtení do průvodce daňovým přiznáním k dani z nemovitých věcí. Poplatníci daně z nemovitých věcí využívající DIS+ na portálu MOJE daně tak nově pouze zkontrolují předvyplněné údaje a doplní chybějící údaje, kterými správce daně nedisponuje, a mohou přiznání jednoduše podat.

 

Kromě zde nabízených služeb můžete využít služeb nejbližšího pracoviště, kterým je Územní pracoviště Finančního úřadu pro Jihočeský kraj v Táboře.

 

V Českých Budějovicích dne 15. 11. 2023

 

Ing. Jana Králová

tisková mluvčí Finančního úřadu pro Jihočeský kraj

Telefon: +420 387722307

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Varování před podvodnými SMS

VAROVANI podvodne SMS

Sbírejme použité oleje a tuky

Leták 1

Nová zelená úsporám

Plakát NZÚ Ligt září 2023

POSTUP PŘI NAKLÁDÁNÍ S ODPADY V OBCI ZVĚROTICE

Nakládání s odpady v obci Zvěrotice se řídí platnými zákony České republiky a Obecně závaznou vyhláškou obce Zvěrotice č. 2/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství, který je k dispozici na elektronické úřední desce obce Zvěrotice na adrese https://www.zverotice.cz/uredni-deska
Papír, plasty a sklo ukládají občané do kontejnerů na návsi u budovy obecního úřadu, kontejnery na plasty a sklo jsou umístěny i u sběrného dvora a v lokalitě Libouš. Předměty z těchto materiálů, které nelze z důvodu velikosti umístit do kontejnerů, patří do sběrného dvora, není možné je pohazovat v okolí sběrných nádob.
Textil se ukládá do sběrné nádoby umístěné na návsi u budovy obecního úřadu.
Kovy jako plechovky od potravin a nápojů a drobné kovové předměty se ukládají do sběrné nádoby umístěné na návsi u budovy obecního úřadu. Kovové odpady větší velikosti se ukládají na sběrném dvoře.
Jedlé oleje a tuky se v plastových lahvích odnášejí do sběrného dvora, kde se i s plastovým obalem umisťují do speciální sběrné nádoby.
Biologické odpady, jako tráva, plevel nebo spadané listí, které občané nevyužijí ve svém kompostu, se ukládají na sběrném dvoře do připraveného kontejneru. Větve a podobný dřevní odpad se ukládají do kontejneru na sběrném dvoře. Po zakoupení traktoru obec plánuje, že tento dřevní odpad bude štěpkován a využíván jako mulč pro potřeby obce.
Objemný odpad se ukládá na sběrném dvoře do určeného kontejneru.
Svoz Nebezpečného odpadu je zajišťován dle potřeby, minimálně však dvakrát ročně na základě vyhlášení svozu obcí. Nebezpečný odpad není možné trvale ukládat na sběrném dvoře z důvodu absence odpovídajícího úložiště.
Směsný komunální odpad ukládá každý občan do své nádoby - popelnice, která je jedenkrát týdně – v pondělí – vyvezena. Doporučujeme umístit popelnici na veřejné prostranství v neděli večer, aby byla připravena k vyvezení včas. Do této nádoby nepatří žádný odpad popsaný výše, jestliže pracovníci svozové firmy zaznamenají v popelnici takovýto odpad, může se stát, že popelnice nebude vyvezena.
Stavební a demoliční odpad likvidují občané na vlastní náklady. Upozorňujeme, že v případě provádění stavby nebo rekonstrukce je občan povinen předem uzavřít smlouvu o likvidaci stavebního a demoličního odpadu se společností, která k tomu má potřebná oprávnění.

Žádáme občany, aby ukládali odpad jen do k tomu určených nádob a na sběrný dvůr a nepohazovali odpadky na veřejné prostranství. Hlavně u sběrných nádob se objevují pytle s odpadem, který by měl mít každý spíše v popelnici, velké formáty papíru buď trčí z poloprázdného kontejneru a dovnitř kvůli tomu nelze uložit další papír, nebo jsou pohozeny vedle kontejneru. Mnohdy je na nich i nálepka s adresou a viník je tak snadno dohledatelný. Náklady na úklid veřejného prostranství nejsou zanedbatelné, proto obec uvažuje o umístění kamer, které by zabíraly veřejné prostranství, a jestliže se situace bude horšit, budeme nuceni přistoupit k sankcím.

S okamžitou platností je zakázáno skládkovaní odpadu v prostoru "u Křížku"

Provozní doba sběrného dvora
Letní období (březen - listopad)

Středa 15.00 - 17.00 hod
Sobota 13.00 - 15.00 hod
Neděle 9.00 - 11.00 hod


Zimní období (prosinec-únor)

Sobota 13.00 - 14.00 hod

Být i v zimě v teple a pohodlí je základní lidskou potřebou. Růst cen energií však její naplnění ohrožuje. Proto česká vláda rozšiřuje dostupnost příspěvků na bydlení a zavádí cenové stropy, tak aby ani vaše domácnost nezůstala bez pomoci.

https://zkrotimeenergie.cz/

Datové schránky - informace

0138 0046 MVCR Datovka banner na weby uradu 600x300

Datová schránka

Datová schránka info

(ne)pravdivý článek na iDNES

Je příjemné si přečíst jak se ŘSD zastalo a ochránilo obyvatele Zvěrotic od hluku z dálnice D3. Tento úsek dálnice je v provozu od roku 2013. Nyní máme rok 2022 a ŘSD, kromě přivlastnění zásluh, neudělalo pro Zvěrotice vůbec nic.

Jediná instituce, která vyšla obci vstříc je Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Tábor. O investorovi akce SPÚ není v článku ani zmínka…

https://www.idnes.cz/ceske-budejovice/zpravy/zverotice-protihlukovy-val-dalnice-zeleznicni-koridor-hluk.A220902_081831_budejovice-zpravy_khr

Žádost o vyplnění dotazníku

Na OÚ se obrátila studentka magisterského studia na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích. Karolína pracuje na diplomové práci na téma "Stanovení ekonomického rozvojového potenciálu malých obcí".Svou prací se snaží zaměřit na venkovské pojetí obcí a to především z okolí svého bydliště, které zná nejlépe. Proto nás požádala o zveřejnění žádosti o vyplnění krátkého čtyřstránkového dotazníku. Ten najdete na

https://forms.gle/nF419wD6dY24S7Ad7

Děkujeme za ochotu