NECHOĎTE – VOLEJTE – PODEJTE

Finanční úřad pro Jihočeský kraj

Mánesova 1803/3a, 371 87 České Budějovice

 

           NECHOĎTE – VOLEJTE – PODEJTE

Finanční úřad pro Jihočeský kraj zveřejňuje telefonní čísla, na kterých Vám nabízí informace a pomoc s vyplněním daňových přiznání k dani z nemovitých věcí tak, abyste nemuseli podstupovat rizika spojená s dopravou a osobní přítomností na finančním úřadě a jeho územních pracovištích (dále „ÚP“).

ÚP v Českých Budějovicích, F.A. Gerstnera 1/5, Č.Budějovice

         387 723 239

 

ÚP v Týně nad Vltavou, Nádražní 235, Týn nad Vltavou

          387 722 239

 

ÚP v Českém Krumlově, Vyšehrad 169, Č. Krumlov

          380 760 358

 

ÚP v Jindřichově Hradci, Česká ulice 1284, J. Hradec                  

          384 353 416

 

ÚP v Třeboni, Vrchlického 47, Třeboň

          384 752 333

 

ÚP v Písku, Nábřeží 1. máje, Písek

          382 750 444

 

ÚP v Milevsku, Za Radnicí 12, Milevsko

          382 566 444

 

ÚP v Prachaticích, Vodňanská 376, Prachatice

          388 371 367

 

ÚP ve Vimperku, 1. máje 200, Vimperk

          388 451 354

 

ÚP ve Strakonicích, Na Ohradě 1067, Strakonice

          383 363 437

 

ÚP v Táboře, Budějovická 2923, Tábor

          381 480 342

 

ÚP v Soběslavi, Wilsonova 113, Soběslav

          381 545 345

 

Vyřizující územní pracoviště je určeno především podle místa pobytu poplatníka. Pokud se místo pobytu nenachází v Jihočeském kraji a nevíte, které územní pracoviště je ve Vašem případě vyřizující, volejte

FÚ pro Jihočeský kraj, Mánesova 1803/3a, Č. Budějovice

          387 722 205

 

Pracovníci správce daně se Vám budou ve věci daně z nemovitých věcí na uvedených telefonech věnovat každý pracovní den, vždy MINIMÁLNĚ v době

Po, St 8:00 – 16:30               Út, Čt 8:00 – 14:30

 

 Pá 8:00 – 13.30

 

ve dnech od 3. ledna do 7. února 2022

 

                   

                  

           Ing. Martin Janeček,  v.r.

 

            ředitel finančního úřadu

Informace ze stavby "Modernizace trati Veselí n.L – Tábor – II.část"

Zde budeme zveřejňovat informace ze stavby železničního koridoru, tak jak je budeme dostávat od správce stavby.

Říjen 2019

Důležité upozornění pro občany

Obec Zvěrotice se nachází v ochranném pásmu zasaženého ptačí chřipkou. Z tohoto důvodu je
obec povinna provést sčítání drůbeže a jiných ptáků v drobnochovu. Sčítání bude probíhat od
pátku 20. ledna 2017 do neděle 22.ledna 2017 tím způsobem, že pracovník obce navštíví každou
domácnost.
Chovatelům drůbeže a ostatního ptactva se nařizuje:
- Umístit ptáky do uzavřených prostor a zamezit vniku volně žijícího ptactva
- Sledovat jejich zdravotní stav a v případě většího úhynu tuto skutečnost ihned hlásit na Krajskou veterinární správu
v Českých Budějovicích, tel.: 720 995 212

Veškeré podrobné informace je možné získat na webových stránkách obce www.zverotice.cz nebo
na vývěsní tabuli obecního úřadu ve Zvěroticích.

Otevření prodejny

Naše obec recyklací elektrospotřebičů výrazně ulevila životnímu prostředí

Loni občané odevzdali k recyklaci 31 televizí a 301,00 kg drobného elektra Snaha obyvatel obce recyklovat staré a nepoužívané elektrospotřebiče se již několik let vyplácí.
Naše obec obdržela certifikát vypovídající nejen o přínosech třídění televizí a počítačových monitorů, ale také o velkém významu sběru drobných spotřebičů, jako jsou mobilní telefony. Díky environmentálnímu vyúčtování společnosti ASEKOL můžeme nyní přesně vyčíslit, o kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody jsme díky recyklaci vysloužilého elektra ušetřili ekosystém Země. Víme také, o jaké množství jsme snížili produkci skleníkových plynů CO2 nebo nebezpečného odpadu. Informace vycházejí ze studií neziskové společnosti ASEKOL, která s obcí dlouhodobě spolupracuje na recyklaci vytříděných elektrozařízení. Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že občané naší obce v loňském roce vytřídili 31 televizí a 301,00 kg drobných spotřebičů. Tím jsme uspořili 12,33 MWh elektřiny, 608,18 litrů ropy, 52,48 m3 vody a 0,44 tun primárních surovin.
Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 2,71 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 10,18 tun. Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí. Když si uvědomíme, že recyklace běžných 100 televizorů uspoří spotřebu elektrické energie pro domácnost až na 4 roky, nebo ušetří přibližně 400 litrů ropy potřebných až k sedmi cestám do Chorvatska, jsou to impozantní čísla. Pozitivní zprávou pro uživatele počítačů také je, že odevzdání 10 vysloužilých monitorů ušetří spotřebu energie potřebnou pro chod notebooku po dobu necelých 5 let. Všichni ti, kteří tříděním takto zásadně přispívají k ochraně životního prostředí, si zaslouží obrovský dík. Studie LCA posuzuje systém zpětného odběru CRT televizorů, počítačových monitorů a drobného elektrozařízení. Hodnotí jejich sběr, dopravu a zpracování až do okamžiku finální recyklace jednotlivých frakcí vyřazených spotřebičů do nového produktu. Pro každou frakci byly vyčísleny dopady na životní prostředí. Výsledky studie jsou prezentovány jako spotřeba energie, surovin, emise do ovzduší, vody a produkce odpadu. Konečná bilance vyzněla pro zpětný odběr elektrozařízení jednoznačně pozitivně, a to ve všech aspektech.

Vysvěcení kapličky a mše 2015

O tradiční pouti v neděli 10.5.2015 proběhla od 14. hodin mše svatá s vysvěcením kapličky. Více fotografií naleznete v galerii.

Nález dětské rukavice

V pátek 12.12.2014 byla při rozsvícení Vánočního stromu nalezena u kapličky dětská rukavice.

K vyzvednutí na OÚ.

IMAG1443

Den otevřených dveří

Dne 20.září se uskutečnil den otevřených dveří Moderního víceúčelového hřiště ve Zvěroticích. Během dne se přišlo podívat asi 80 nejen místních zájemců. Největší ohlas mělo přátelské fotbalové utkání mezi FK Zvěrotice a "dodavatelem stavby". Utkání skončilo smírně 6:6. V závěrečném penaltovém rozstřelu zvítězilo mužstvo dodavatelů.

P1020278

Cyklistický závod Okolo jižních Čech 2014

s5 logo


V neděli 7. září 2014 v pravé poledne projel peleton závodníku Mezinárodního cyklistického závodu Kolem jižních Čech 2014 naší obcí.
Byla to IV. etapa z Týna nad Vltavou do Jindřichova Hradce. Délka této etapy je 163km. Více informací na oficiálních stránkách.

P1020240

Místní poplatky pro rok 2022 - možnost bezhotovostní platby

Informace o platbě místního poplatku

 Na základě Obecně závazné vyhlášky č. 3/2021, platí povinnost platit poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů i pro fyzickou osobu, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba.

Rychlý kontakt

Adresa:
Obec Zvěrotice
Zvěrotice 83, 392 01 Soběslav

Telefon: (+420) 381 521 806
E-mail: obec@zverotice.cz

Úřední hodiny:
PO a ČT: 18,00 - 19,00

Umístění na mapě

Organizace a spolky

  • Veřejná knihovna
  • SDH Zvěrotice
  • Myslivecké sdružení Libouš
  • Zoufalé manželky
Zverotice na Facebooku