P O S K Y T N U T Í I N F O R M A C E O P O Č T U A S Í D L E VOLEBNÍCH OKRSKŮ OBCE ZVĚROTICE

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):
P O S K Y T N U T Í  I N F O R M A C E  O  P O Č T U  A  S Í D L E
VOLEBNÍCH OKRSKŮ OBCE ZVĚROTICE

Vyvěšeno: 20.08.2018

Sejmuto: 06.10.2018

Zveřejnil (zodpovídá): Super User