Stanovení rozsahu záplavového území a vymezení aktivní zóny záplavového území významného vodního toku

Označení (jednací číslo): KUJCK 45890/2017/OZZL/7

Popis (anotace):
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ZVEŘEJNĚNÍ NÁVRHU OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Stanovení rozsahu záplavového území a vymezení aktivní zóny záplavového území
významného vodního toku
Černovický potok v úseku od ústí do Lužnice po příčný profil č. 251 (ř.km 0,000 – 35,087)

Vyvěšeno: 13.04.2017

Sejmuto: 02.05.2017

Zveřejnil (zodpovídá): Super User