Oznámení - první zasedání OVK

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):
O Z N Á M E N Í
Podle §14c písm. d) zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změněněkterých zákonů, ve znění pozdějších předpisů tímto
svolávámprvní zasedání okrskové volební komise pro volby prezidenta České republiky konané ve dnech 12. a 13. ledna 2018

dne 21. prosince 2017 od 18,30 hod v kanceláři OÚ ve Zvěroticích

Program: 1. Prezentace
2. Zahájení
3. Složení slibu členů okrskové volební komise
4. Volba předsedy a místopředsedy okrskové volební komise
5. Různé………………………………………………………………..
Miloslav Novotný - starosta

Soubory ke stažení:

Vyvěšeno: 14.12.2017

Sejmuto: 21.12.2017

Zveřejnil (zodpovídá): Super User