BRKO Zvěrotice

logo1

BRKO Zvěrotice

…………………………………………

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií –
Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu
Životní prostředí


………………………………………

Předmětem projektu je pořízení 6. ks velkoobjemových kontejnerů pro oddělený sběr

BRKO v obci Zvěrotice a pořízení štěpkovače dřevní hmoty, kterým budou zpracovány

větve z prořezu stromů a jiný dřevní bioodpad umístněný v kontejnerech před jeho

přepravou do místa pro materiálové zpracování BRKO. Realizací projektu dojde ke

zkvalitnění nakládnání s odpady.Celkové způsobilé výdaje: 743 061 Kč

Dotace EU: 631 602 Kč (85 %)

Příspěvek příjemce podpory: 111 459 (15 %)

 

Datum zahájení realizace projektu: 24.5.2021

Datum plánovaného ukončení projektu: 30.9.2021Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí

Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí ČR

Příjemce dotace: Obec Zvěrotice

ZPpata