O Z N Á M E N Í Obecního úřadu ve Zvěroticích o místě a době konání voleb do Evropského parlamentu, konaných ve dnech 24. a 25. května 2019

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):
O Z N Á M E N Í
Obecního úřadu ve Zvěroticích o místě a době konání voleb do Evropského parlamentu,
konaných ve dnech 24. a 25. května 2019
Volby do Evropského parlamentu se budou v obci Zvěrotice konat ve volební místnosti
v budově knihovny na adrese Zvěrotice 29.
Volby se budou konat ve dnech:
v pátek 24. května 2019 v době od 14,00 hod do 22,00 hod
v sobotu 25.května 2019 v době od 8,00 hod do 14,00 hod
Ve Zvěroticích dne 9.5.2019
Za obecní úřad Zvěrotice
Miloslav Novotný, starosta
Soubory ke stažení:

Vyvěšeno: 09.05.2019

Sejmuto: 26.05.2019

Zveřejnil (zodpovídá): Super User