V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

Označení (jednací číslo): KUJCK 111122/2019

Popis (anotace):
DORUČENÍ NÁVRHU 4. AKTUALIZACE ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE JIHOČESKÉHO
KRAJE A VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ A INFORMACE O
MOŽNOSTI UPLATNIT PŘIPOMÍNKY K ZPRACOVANÉMU NÁVRHU.
Soubory ke stažení:
doruceni-verejnost-a-oi.pdf

Vyvěšeno: 01.10.2019

Sejmuto: 18.11.2019

Zveřejnil (zodpovídá): Super User