Rekonstrukce budovy OÚ, změna způsobu vytápění a vybudování knihovny

jihocesky kraj barevne
Rekonstrukce budovy OÚ, změna způsobu vytápění
a vybudování knihovny v obci Zvěrotice

…………………………………………

Tento projekt je spolufinancován Jihočeským krajem v rámci dotačního programu Program Obnovy Venkova

………………………………………

Předmětem podpory je zateplení obvodového pláště, výměna  původních oken a dveří za nová. Dále vybudovaní prostor knihovny a změna systému vytápění na TČ.
Realizací projektu dojde ke snížení energetické náročnosti budovy občanské vybavenosti v obci Zvěrotice.
Celkové způsobilé výdaje: 2.921.855,93 Kč

Dotace JČK z programu POV: 290.000,- Kč

Příspěvek příjemce podpory: 2.631.855,93 Kč

Datum zahájení realizace projektu: 15.6.2020

Datum ukončení projektu: 23.11.2020
Řídící orgán: Jihočeský kraj

Příjemce dotace: Obec Zvěrotice

20201229 12222820201229 12224320201229 12485220201229 125025