Úřední deska

Územní plánování
Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
04.01.2024 24.01.2024 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Super User
25.04.2023 11.05.2023 Veřejná vyhláška - Územní plán Zvěrotice
Super User
19.12.2022 07.02.2023 Vyhláška
MS/26873/2022 Super User
01.04.2022 04.05.2022 Oznámení o zahájení řízení o vydání Územního plánu Zvěrotice a data konání jeho projednání
MS/00553/2019/51 Super User
06.08.2021 20.08.2021 V Y H L Á Š E N Í P L A T N O S T I obnoveného katastrálního operátu
PUP-6/2021-308 Super User
21.07.2021 09.08.2021 Rozhodnutí SPÚ
Super User
21.07.2021 09.08.2021 Informace o výměně nebo přechodu vlastnických práv JPÚ Zvěrotice
Super User
31.03.2021 17.05.2021 Vyhláška ÚP Zvěrotice
Super User
07.10.2020 05.11.2020 Jednoduché pozemkové úpravy v katastrálním území Zvěrotice – oznámení o vystavení návrhu jednoduchých pozemkových úprav
SPU 354090/2020/Bl Super User
18.03.2020 06.04.2020 Oznámení o vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků, lhůta pro uplatnění námitek
SPU 062413/2020/Bl Super User
31.01.2019 03.03.2019 Vyhláška - Zveřejnění návrhu zadání ÚP Zvěrotice
Úředník
31.01.2019 03.03.2019 Návrh zadání
Úředník