Úřad práce ČR a jeho pomoc při fi nanční tísni spojené s růstem cen energií

Patříte mezi ty, kterým výrazně vzrostly výdaje spojené s chodem domácnosti a nemáte dostatek prostředků na jejich placení? Požádejte Úřad práce ČR o pomoc.

UP-letak-Energokrize-A4-kancl-tisk.pdf

Leták_praktické otázky.pdf

Upozornění pro návštěvníky stránek www.zverotice.cz

V současné době pro Vás připravujeme novou verzi naší webové prezentace, včetně zavedení nových funkcí.
Během provadění úprav stránek může docházet k jejich krátkodobé nedostupnosti. Děkujeme za pochopení.

Informace ze stavby "Modernizace trati Veselí n.L – Tábor – II.část"

Zde budeme zveřejňovat informace ze stavby železničního koridoru, tak jak je budeme dostávat od správce stavby.

Říjen 2019

Důležité upozornění pro občany

Obec Zvěrotice se nachází v ochranném pásmu zasaženého ptačí chřipkou. Z tohoto důvodu je
obec povinna provést sčítání drůbeže a jiných ptáků v drobnochovu. Sčítání bude probíhat od
pátku 20. ledna 2017 do neděle 22.ledna 2017 tím způsobem, že pracovník obce navštíví každou
domácnost.
Chovatelům drůbeže a ostatního ptactva se nařizuje:
- Umístit ptáky do uzavřených prostor a zamezit vniku volně žijícího ptactva
- Sledovat jejich zdravotní stav a v případě většího úhynu tuto skutečnost ihned hlásit na Krajskou veterinární správu
v Českých Budějovicích, tel.: 720 995 212

Veškeré podrobné informace je možné získat na webových stránkách obce www.zverotice.cz nebo
na vývěsní tabuli obecního úřadu ve Zvěroticích.

Otevření prodejny

Naše obec recyklací elektrospotřebičů výrazně ulevila životnímu prostředí

Loni občané odevzdali k recyklaci 31 televizí a 301,00 kg drobného elektra Snaha obyvatel obce recyklovat staré a nepoužívané elektrospotřebiče se již několik let vyplácí.
Naše obec obdržela certifikát vypovídající nejen o přínosech třídění televizí a počítačových monitorů, ale také o velkém významu sběru drobných spotřebičů, jako jsou mobilní telefony. Díky environmentálnímu vyúčtování společnosti ASEKOL můžeme nyní přesně vyčíslit, o kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody jsme díky recyklaci vysloužilého elektra ušetřili ekosystém Země. Víme také, o jaké množství jsme snížili produkci skleníkových plynů CO2 nebo nebezpečného odpadu. Informace vycházejí ze studií neziskové společnosti ASEKOL, která s obcí dlouhodobě spolupracuje na recyklaci vytříděných elektrozařízení. Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že občané naší obce v loňském roce vytřídili 31 televizí a 301,00 kg drobných spotřebičů. Tím jsme uspořili 12,33 MWh elektřiny, 608,18 litrů ropy, 52,48 m3 vody a 0,44 tun primárních surovin.
Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 2,71 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 10,18 tun. Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí. Když si uvědomíme, že recyklace běžných 100 televizorů uspoří spotřebu elektrické energie pro domácnost až na 4 roky, nebo ušetří přibližně 400 litrů ropy potřebných až k sedmi cestám do Chorvatska, jsou to impozantní čísla. Pozitivní zprávou pro uživatele počítačů také je, že odevzdání 10 vysloužilých monitorů ušetří spotřebu energie potřebnou pro chod notebooku po dobu necelých 5 let. Všichni ti, kteří tříděním takto zásadně přispívají k ochraně životního prostředí, si zaslouží obrovský dík. Studie LCA posuzuje systém zpětného odběru CRT televizorů, počítačových monitorů a drobného elektrozařízení. Hodnotí jejich sběr, dopravu a zpracování až do okamžiku finální recyklace jednotlivých frakcí vyřazených spotřebičů do nového produktu. Pro každou frakci byly vyčísleny dopady na životní prostředí. Výsledky studie jsou prezentovány jako spotřeba energie, surovin, emise do ovzduší, vody a produkce odpadu. Konečná bilance vyzněla pro zpětný odběr elektrozařízení jednoznačně pozitivně, a to ve všech aspektech.

Vysvěcení kapličky a mše 2015

O tradiční pouti v neděli 10.5.2015 proběhla od 14. hodin mše svatá s vysvěcením kapličky. Více fotografií naleznete v galerii.

Nález dětské rukavice

V pátek 12.12.2014 byla při rozsvícení Vánočního stromu nalezena u kapličky dětská rukavice.

K vyzvednutí na OÚ.

IMAG1443

Den otevřených dveří

Dne 20.září se uskutečnil den otevřených dveří Moderního víceúčelového hřiště ve Zvěroticích. Během dne se přišlo podívat asi 80 nejen místních zájemců. Největší ohlas mělo přátelské fotbalové utkání mezi FK Zvěrotice a "dodavatelem stavby". Utkání skončilo smírně 6:6. V závěrečném penaltovém rozstřelu zvítězilo mužstvo dodavatelů.

P1020278

Cyklistický závod Okolo jižních Čech 2014

s5 logo


V neděli 7. září 2014 v pravé poledne projel peleton závodníku Mezinárodního cyklistického závodu Kolem jižních Čech 2014 naší obcí.
Byla to IV. etapa z Týna nad Vltavou do Jindřichova Hradce. Délka této etapy je 163km. Více informací na oficiálních stránkách.

P1020240