(ne)pravdivý článek na iDNES

Je příjemné si přečíst jak se ŘSD zastalo a ochránilo obyvatele Zvěrotic od hluku z dálnice D3. Tento úsek dálnice je v provozu od roku 2013. Nyní máme rok 2022 a ŘSD, kromě přivlastnění zásluh, neudělalo pro Zvěrotice vůbec nic.

Jediná instituce, která vyšla obci vstříc je Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Tábor. O investorovi akce SPÚ není v článku ani zmínka…

https://www.idnes.cz/ceske-budejovice/zpravy/zverotice-protihlukovy-val-dalnice-zeleznicni-koridor-hluk.A220902_081831_budejovice-zpravy_khr

Žádost o vyplnění dotazníku

Na OÚ se obrátila studentka magisterského studia na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích. Karolína pracuje na diplomové práci na téma "Stanovení ekonomického rozvojového potenciálu malých obcí".Svou prací se snaží zaměřit na venkovské pojetí obcí a to především z okolí svého bydliště, které zná nejlépe. Proto nás požádala o zveřejnění žádosti o vyplnění krátkého čtyřstránkového dotazníku. Ten najdete na

https://forms.gle/nF419wD6dY24S7Ad7

Děkujeme za ochotu

Ukládání dřevního odpadu "U křížku"

Žádáme občany, aby dočasně neukládali zádný dřevní odpad do prostoru U křížku. Je nutné nechat stávající haldu vyhořet a následně popel zlikvidovat. Děkujeme.

20220502 183316

Dotace na obnovitelné zdroje energie i pro domácnosti

Dotace na obnovitelné zdroje energie i pro domácnosti ♻️📩
Věděli jste, že v rámci dotačního programu Nová zelená úsporám můžete zažádat o dotace například na fotovoltaické systémy, tepelná čerpadla či zelené střechy? Každá dotace je podmíněna splněním určitých požadavků příslušného dotačního programu. Žádat o dotaci můžete před, v průběhu nebo po ukončení prací (dotace je vyplácena vždy zpětně po realizaci) 🔋🏗🏡
Co potřebujete k podání žádosti
👤 Elektronickou identitu občana, kterou je možné si aktivovat na Czech POINT či za pomoci bankovní identity.
📑 Odborný posudek, jehož podoba závisí na konkrétním čerpáním dotace (viz pokyny pro žadatele, např. projektová dokumentace, průkaz energetické náročnosti).
☎️ Bezplatná informační linka 👉 800 260 500

Prosba o pomoc při zajištění ubytování

Vážení spoluobčané
Obracím se na Vás s prosbou o pomoc při zajištění ubytování pro osoby přicházející z Ukrajiny v důsledku válečného konfliktu.
Pokud vlastníte vhodné prostory a máte zájem o jejich poskytnutí válečným utečencům po dobu nezbytně nutnou nebo víte ve svém okolí o někom takovém, informujte mne co nejdříve na tel. 381 521 806 nebo 724 189 519.

Předem všem děkuji za spolupráci

Miloslav Novotný
starosta obce

Pozvánka na seminář „Kotlíkové dotace pro domácnosti s nižšími příjmy“

Termín a místo konání:
05.05.2022 od 16:00 hodin
KD Soběslav (malý sál, 1. patro)
Jirsíkova 34, Soběslav

Cílem semináře je seznámit účastníky s podmínkami získání dotace na výměnu kotlů
na pevná paliva s ručním přikládáním 1. a 2. emisní třídy, jejichž provoz je od 1.9.2022 zakázán.
Informace budou prezentovány zástupci Krajského úřadu Jihočeského kraje, kteří budou
kotlíkové dotace pro domácnosti s nižšími příjmy přímo administrovat.

Harmonogram seminářů 2022

Mate stary kotel ?

Úřad práce ČR a jeho pomoc při fi nanční tísni spojené s růstem cen energií

Patříte mezi ty, kterým výrazně vzrostly výdaje spojené s chodem domácnosti a nemáte dostatek prostředků na jejich placení? Požádejte Úřad práce ČR o pomoc.

UP-letak-Energokrize-A4-kancl-tisk.pdf

Leták_praktické otázky.pdf

Upozornění pro návštěvníky stránek www.zverotice.cz

V současné době pro Vás připravujeme novou verzi naší webové prezentace, včetně zavedení nových funkcí.
Během provadění úprav stránek může docházet k jejich krátkodobé nedostupnosti. Děkujeme za pochopení.

Informace ze stavby "Modernizace trati Veselí n.L – Tábor – II.část"

Zde budeme zveřejňovat informace ze stavby železničního koridoru, tak jak je budeme dostávat od správce stavby.

Říjen 2019

Důležité upozornění pro občany

Obec Zvěrotice se nachází v ochranném pásmu zasaženého ptačí chřipkou. Z tohoto důvodu je
obec povinna provést sčítání drůbeže a jiných ptáků v drobnochovu. Sčítání bude probíhat od
pátku 20. ledna 2017 do neděle 22.ledna 2017 tím způsobem, že pracovník obce navštíví každou
domácnost.
Chovatelům drůbeže a ostatního ptactva se nařizuje:
- Umístit ptáky do uzavřených prostor a zamezit vniku volně žijícího ptactva
- Sledovat jejich zdravotní stav a v případě většího úhynu tuto skutečnost ihned hlásit na Krajskou veterinární správu
v Českých Budějovicích, tel.: 720 995 212

Veškeré podrobné informace je možné získat na webových stránkách obce www.zverotice.cz nebo
na vývěsní tabuli obecního úřadu ve Zvěroticích.