Úřad práce ČR a jeho pomoc při fi nanční tísni spojené s růstem cen energií

Patříte mezi ty, kterým výrazně vzrostly výdaje spojené s chodem domácnosti a nemáte dostatek prostředků na jejich placení? Požádejte Úřad práce ČR o pomoc.

UP-letak-Energokrize-A4-kancl-tisk.pdf

Leták_praktické otázky.pdf