Otevření prodejny

Naše obec recyklací elektrospotřebičů výrazně ulevila životnímu prostředí

Loni občané odevzdali k recyklaci 31 televizí a 301,00 kg drobného elektra Snaha obyvatel obce recyklovat staré a nepoužívané elektrospotřebiče se již několik let vyplácí.
Naše obec obdržela certifikát vypovídající nejen o přínosech třídění televizí a počítačových monitorů, ale také o velkém významu sběru drobných spotřebičů, jako jsou mobilní telefony. Díky environmentálnímu vyúčtování společnosti ASEKOL můžeme nyní přesně vyčíslit, o kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody jsme díky recyklaci vysloužilého elektra ušetřili ekosystém Země. Víme také, o jaké množství jsme snížili produkci skleníkových plynů CO2 nebo nebezpečného odpadu. Informace vycházejí ze studií neziskové společnosti ASEKOL, která s obcí dlouhodobě spolupracuje na recyklaci vytříděných elektrozařízení. Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že občané naší obce v loňském roce vytřídili 31 televizí a 301,00 kg drobných spotřebičů. Tím jsme uspořili 12,33 MWh elektřiny, 608,18 litrů ropy, 52,48 m3 vody a 0,44 tun primárních surovin.
Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 2,71 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 10,18 tun. Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí. Když si uvědomíme, že recyklace běžných 100 televizorů uspoří spotřebu elektrické energie pro domácnost až na 4 roky, nebo ušetří přibližně 400 litrů ropy potřebných až k sedmi cestám do Chorvatska, jsou to impozantní čísla. Pozitivní zprávou pro uživatele počítačů také je, že odevzdání 10 vysloužilých monitorů ušetří spotřebu energie potřebnou pro chod notebooku po dobu necelých 5 let. Všichni ti, kteří tříděním takto zásadně přispívají k ochraně životního prostředí, si zaslouží obrovský dík. Studie LCA posuzuje systém zpětného odběru CRT televizorů, počítačových monitorů a drobného elektrozařízení. Hodnotí jejich sběr, dopravu a zpracování až do okamžiku finální recyklace jednotlivých frakcí vyřazených spotřebičů do nového produktu. Pro každou frakci byly vyčísleny dopady na životní prostředí. Výsledky studie jsou prezentovány jako spotřeba energie, surovin, emise do ovzduší, vody a produkce odpadu. Konečná bilance vyzněla pro zpětný odběr elektrozařízení jednoznačně pozitivně, a to ve všech aspektech.

Vysvěcení kapličky a mše 2015

O tradiční pouti v neděli 10.5.2015 proběhla od 14. hodin mše svatá s vysvěcením kapličky. Více fotografií naleznete v galerii.

Nález dětské rukavice

V pátek 12.12.2014 byla při rozsvícení Vánočního stromu nalezena u kapličky dětská rukavice.

K vyzvednutí na OÚ.

IMAG1443

Den otevřených dveří

Dne 20.září se uskutečnil den otevřených dveří Moderního víceúčelového hřiště ve Zvěroticích. Během dne se přišlo podívat asi 80 nejen místních zájemců. Největší ohlas mělo přátelské fotbalové utkání mezi FK Zvěrotice a "dodavatelem stavby". Utkání skončilo smírně 6:6. V závěrečném penaltovém rozstřelu zvítězilo mužstvo dodavatelů.

P1020278

Cyklistický závod Okolo jižních Čech 2014

s5 logo


V neděli 7. září 2014 v pravé poledne projel peleton závodníku Mezinárodního cyklistického závodu Kolem jižních Čech 2014 naší obcí.
Byla to IV. etapa z Týna nad Vltavou do Jindřichova Hradce. Délka této etapy je 163km. Více informací na oficiálních stránkách.

P1020240

Místní poplatky pro rok 2024 - možnost bezhotovostní platby

Informace o platbě místního poplatku

 Na základě Obecně závazné vyhlášky č. 5/2023, platí povinnost platit poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů i pro fyzickou osobu, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba.