Žádost o vyplnění dotazníku

Na OÚ se obrátila studentka magisterského studia na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích. Karolína pracuje na diplomové práci na téma "Stanovení ekonomického rozvojového potenciálu malých obcí".Svou prací se snaží zaměřit na venkovské pojetí obcí a to především z okolí svého bydliště, které zná nejlépe. Proto nás požádala o zveřejnění žádosti o vyplnění krátkého čtyřstránkového dotazníku. Ten najdete na

https://forms.gle/nF419wD6dY24S7Ad7

Děkujeme za ochotu