Směrnice č. 3/2015 o účtování hospodářské činnosti

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):
OBEC ZVĚROTICE

Směrnice č. 3/2015

o účtování hospodářské činnosti

Účel zpracování

Tato směrnice řeší pravodla účtování hopsodářské činnosti obce Zvěrotice

Na základě živnostenského listu provozuje obec Zzvěrotice jako svou hospodářskou činnost tuto živnost:

Hostinská činnost, Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

Hospodářská činnost je provozována od 1.5.2015

Účtování nákladů a výnosů

Účtují se zde provozní náklady, kterí vznikají v souvislosti s provozem hospody a výnosy z tržeb

Náklady se účtují na příslušných účtech nákladových druhů:

Účtová třída 5: náklady územních samosprávných celků vynaložené na hospodářskou činnost

účet 501 – účtuje se zde o materiálu, který je spotřebován v souvislosti s hospodářskou činností

účet 502 – účtuje sev zde o spotřebované energii (elektrická energie, vodné)

účet 504 - účtuje se zde o zboží, které je pořízeno v souvislosti s hospodářskou činností

účet 511 – účtuje se zde o nákladech na opravy a údržbu v souvislosti s hospodářskou činností

účet 518- účtuje se zde o veškerých nakoupených službách souvisejících s provozem hospodářské činnosti

účet 521 -účtuje se zde o mzdových nákladech vzniklých v souvislosti s hospodářskou činností

účet 558 – účtuje se zde o pořízení drobného dlouhodobého majetku použitého pro hospodářskou činnost

Výnosy se účtují na příslušných účtech výnosových položek:

Účtová třída 6: výnosy z hospodářské činnosti územních samosprávných celků

Účet 604 – účtuje se zde o tržbě z hospodářské činnosti

Při zaznamenání nákladů a výnosů z hospodářské činnosti v účetnictvíje povinnost dodržovat tyto zásady:

  • náklady a výnosy se účtují zásadně do období, s nímž věcně a časově souvisejí,-

  • opravy nákladů nebo výnosů minulých účetních období se účtují na účtech nákladů a výnosů, kterých se týkají,

  • náklady a výnosy, které se týkají budoucích období, je nutno časově rozlišit.

Účtování na bankovních účtech a pokladně

Pro účely hospodářské činnosti je užívván běžný účet a pokladna, které jsou určeny také pro hlavní činnost obce.

Pohledávky a závazky

Účtují se zde vzniklé závazky, které vznikají v souvislosti s provozováním hospodářské činnosti

účet 321 – účtuje se zde o závazcích vůči dodavatelům

O pohledávkách se zde neúčtuje, protože při provozování hospodářské činnosti dochází při předložení účtenky vždy k okamžité platbě v hotovosti, pohledávky tedy nevznikají.
Výsledek hospodaření

Zjištěný kladný výsledek hospodaření z hospodářské činnosti bude použit k dalšímu využití v rámci hlavní nebo hospodářské činnosti. Případný záporný výsledek hospodaření z hospodářské činnosti bude uhrazen z rozpočtu hlavní činnosti.

Tato směrnice nabývá účinnosti dne 16.11.2015

Směrnici schválilo zastupitelstvo obce na zasedání č. 13/2015, dne 16.11.2015

Datum vyvěšení na úřední desce: 16.11.2015

Datum sejmutí na úřední desce:

….........................................

Miloslav Novotný

starosta obce
Soubory ke stažení:

Vyvěšeno: 16.11.2015

Sejmuto: Nikdy

Zveřejnil (zodpovídá): Super User