Zápis dětí do prvních tříd

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Zápis do prvních tříd
základních škol zřizovaných městem Soběslav pro školní rok 2024/2025 proběhne na následujících školách v termínech:

Základní škola Soběslav, Komenského 20
ředitel školy: Mgr. Jan Holas
www.zssobeslav.cz, tel.: 381 200 981

Zápis: pondělí 8. dubna a úterý 9. dubna 2024 v době od 14.00 h do 17.00 h

Elektronická registrace k zápisu proběhne v období od 4. března do 8. dubna 2024 pomocí rezervačního formuláře na webových stránkách školy.

Den otevřených dveří: 12. března 2024 od 15.00 h do 18.00 h


Základní škola Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50
ředitel školy: Mgr. Vlastimil Říha
www.zs-ebeso.cz, tel: 381 521 223

Zápis: pondělí 8. dubna a úterý 9. dubna 2024 v době od 13.00 h do 16.30 h


Elektronická registrace k zápisu proběhne v období od 1. března do 7. dubna 2024 pomocí rezervačního formuláře na webových stránkách školy.

Den otevřených dveří: 20. března 2024 od 15.00 h do 17.30 h


Koho se zápis týká?
Zákonný zástupce je povinen přihlásit k zápisu k povinné školní docházce pro školní rok 2024/2025 dítě, které dosáhne k datu 31. 8. 2024 šestého roku věku. Výjimečně je možno přihlásit i mladší dítě. Zápis se týká také dětí, kterým byl v předchozím roce povolen odklad.
Co je potřebné k zápisu přinést?
Pro zápis k povinné školní docházce je potřeba rodný list dítěte, průkaz zdravotní pojišťovny dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce. K udělení odkladu povinné školní docházky je nutné doložit žádost o odklad se souhlasným doporučením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.
Jak jsou stanoveny školské obvody spádových základních škol v Soběslavi?
Školské obvody spádových základních škol v Soběslavi jsou stanoveny obecně závaznou vyhláškou č. 1/2022. Školské obvody určují, která škola je pro dítě spádová a kde má právo na přijetí. Zákonní zástupci se však mohou rozhodnout zapsat své dítě do jiné než spádové základní školy. Ředitel školy má povinnost v případě volné kapacity dítě přijmout. Školský obvod spádových základních škol zřizovaných městem Soběslav je celé území města Soběslavi.
Základní škola Soběslav, Komenského 20 a Základní škola, tř. Dr. Edvarda Beneše 50, jsou spádové pro celé území města Soběslavi a zároveň pro obce Borkovice, Dírná, Dráchov, Hlavatce, Klenovice, Komárov, Košice, Mezná, Myslkovice, Přehořov, Roudná, Řípec, Sedlečko u Soběslavě, Skalice, Třebějice, Vesce, Vlastiboř a Zvěrotice.
Bližší informace o plnění povinné školní docházky získají zákonní zástupci na ředitelstvích základních škol.

Irena Klečatská, Finanční odbor, MěÚ Soběslav, 1.3. 2024

Soubory ke stažení:

Vyvěšeno: 07.03.2024

Sejmuto: 09.04.2024

Zveřejnil (zodpovídá): Super User