VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Označení (jednací číslo): KUJCK 18334/2024

Popis (anotace):

D O R U Č E N Í  N Á V R H U 1 3 . A K T U A L I Z A C E  Z Á S A D  Ú Z E M N Í H O  R O Z V O J E
J I H O Č E S K É H O  K R A J E  A  O Z N Á M E N Í  O  V E Ř E J N É M  P R O J E D N Á N Í  N Á V R H U 1 3 . A K T U A L I Z A C E
Z Á S A D  Ú Z E M N Í H O  R O Z V O J E  J I H O Č E S K É H O  K R A J E  Z K R Á C E N Ý M  P O S T U P E M

Soubory ke stažení:
vv-oznameni-vydani-4a-azur-001.pdf

Vyvěšeno: 06.02.2024

Sejmuto: 09.03.2024

Zveřejnil (zodpovídá): Super User