OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2023

Označení (jednací číslo): OZZL 50527/2023/pelh SS

Popis (anotace):

Výjimka ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných živočichů mníka jednovousého (Lota lota) a jelce jesena (Leuciscus idus)


Vyvěšeno: 29.06.2023

Sejmuto: 14.07.2023

Zveřejnil (zodpovídá): Super User