Oznámení o zahájení řízení ve věci ustanovení opatrovníka

Označení (jednací číslo): OZv/154/2023

Popis (anotace):

Oznámení o zahájení řízení ve věci ustanovení opatrovníka dle § 32 zák. č.
500/2004 Sb., správní řád, ve znění zák. č. 413/2005 Sb.


Vyvěšeno: 20.04.2023

Sejmuto: 05.05.2023

Zveřejnil (zodpovídá): Super User