Z Á M Ě R Obce Zvěrotice o prodeji pozemku

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Z Á M Ě R
Obce Zvěrotice o prodeji pozemku


Obec Zvěrotice má záměr odprodat pozemek v k.ú. Zvěrotice,
č.parc. 1533/2 o výměře 12 m2 ve vlastnictví Obce Zvěrotice, a to
do vlastnictví Lenky a Petra Ryšavých, Zvěrotice.


Prodej bude uskutečněn na základě žádosti Lenky Rašavé a Petra
Ryšavého.


Zvěrotice 15.08.2022
Za Obec Zvěrotice
Novotný Miloslav
starosta
Vyvěšeno : 15.08.2022
Svěšeno:

Soubory ke stažení:

Vyvěšeno: 15.08.2022

Sejmuto: 31.08.2022

Zveřejnil (zodpovídá): Super User