Z Á M Ě R Obce Zvěrotice na nákup pozemků

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Z Á M Ě R
Obce Zvěrotice na nákup pozemků


Obec Zvěrotice má záměr koupit pozemky v k.ú. Zvěrotice:


1515/3 - o výměře 6 m2
1142/19 - o výměře 7 m2
1515/9 - o výměře 31 m2
1142/20 - o výměře 40 m2
v majetku manželů Czuczorových, Zvěrotice


1515/10 - o výměře 29 m2
1142/21 - o výměře 48 m2
v majetku Hany Karpíškové, Zvěrotice


1515/7 - o výměře 34 m2
1142/16 - o výměře 75 m2
25/2 - o výměře 53 m2
v majetku Jakuba Eliáše, Zvěrotice a Ing. Venduky Jaitnerové, Žďár
nad Sázavou


26/2 - o výměře 57 m2
v majetku Libora Jandy, Mnich


Koupě bude uskutečněna na základě záměru vybudování místní
komunikace a veřejného prostranství.


Zvěrotice 15.08.2022
Za Obec Zvěrotice
Novotný Miloslav
starosta
Vyvěšeno : 15.08.2022
Svěšeno:

Soubory ke stažení:

Vyvěšeno: 15.08.2022

Sejmuto: 31.08.2022

Zveřejnil (zodpovídá): Super User