Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

P O S K Y T N U T Í  I N F O R M A C E  O P O Č T U  A  S Í D L E
VOLEBNÍCH OKRSKŮ OBCE ZVĚROTICE
Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro
VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

Soubory ke stažení:

Vyvěšeno: 08.08.2022

Sejmuto: 24.09.2022

Zveřejnil (zodpovídá): Super User