Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

P O S K Y T N U T Í  I N F O R M A C E  O  P O Č T U  A  S Í D L E
VOLEBNÍCH OKRSKŮ OBCE ZVĚROTICE
Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro
VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ

Soubory ke stažení:

Vyvěšeno: 08.08.2022

Sejmuto: 24.09.2022

Zveřejnil (zodpovídá): Super User