Posouzení vlivu na životní prostředí

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Oznámení záměru zpracované v rozsahu přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
a o změně některých souvisejících zákonů
Zařízení pro využití odpadů k zasypávání Ochranný val Zvěrotice


Vyvěšeno: 28.07.2022

Sejmuto: 28.08.2022

Zveřejnil (zodpovídá): Super User