VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu

Označení (jednací číslo): MS/05511/2022

Popis (anotace):

Stanovení přechodné úpravy provozu
podle ust. § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu a po předchozím souhlasu KŘ Policie
Jčk, DI Tábor ze dne 01.02.2022 pod č. j. KRPC 160 166/ČJ – 2022 020806 a souhlasu
vlastníků komunikací - SÚS JčK, obec Tučapy, obec Přehořov, obec Dírná, obec Katov, obec
Zvěrotice

z důvodu: úprava křižovatky v obci Tučapy

Soubory ke stažení:
2022-05479.pdf

Vyvěšeno: 17.03.2022

Sejmuto: 01.04.2022

Zveřejnil (zodpovídá): Super User