Závěrečný účet 2011

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):
Závěrečný účet obce za rok 2011

Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtůÚDAJE O OBCI:

Adresa: OBEC ZVĚROTICE ,Zvěrotice 83 , 392 01 Soběslav

Telefonické spojení: starosta obce: 381 521 806, mobil 724 189 519

účetní obce: 381 521 806

elektronická podatelna: ou.zverotice@tiscali.cz

starosta: ou.zverotice@tiscali.cz

účetní: ou.zverotice@tiscali.cz

webové stránky obce na adrese: https://www.zverotice.cz/

základní územní jednotka: ZVĚROTICE ZUJ 793825

počet obyvatel k datu 31.12.2011 : 376

ZASTUPITELSTVO OBCE V ROCE 2011

Starosta: Miloslav Novotný

Místostarosta: Miroslav Škoda

Zastupitelstvo obce je 9 členné.Jmenný seznam:

Novotný Miloslav

Škoda Miroslav

MUDr. Bejblík Václav

Bejblík Václav Bc.

Ing. Douchová Marcela

Mgr. Dvořáková Marie

Eliáš Radek

Prokeš Vojtěch

Samec Jiří Bc.

Počet zasedání zastupitelstva obce za rok 2011:

Veřejné zasedání ZO celkem 13

Výbory: finanční, kontrolní

Složení výborů:

Kontrolní výbor: Finanční výbor:

Předseda: Ing. Douchová Marcela Předseda : MUDr. Bejblík Václav

Členové: Bejblík Václav Bc. Členové: Dvořáková Marie

Samec Jiří Bc. Eliáš RadekOBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY OBCE ZVĚROTICE – PLATNÉ V ROCE 2011


* OZV 4/2010o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběruá, přepravy,

třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

* OZV 1/2010, o místním poplatku ze psů

* OZV 2/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

* OZV 3/2010 o místním poplatku ze vstupného

PRACOVNÍCI OBCE V ROCE 2011:


1 pracovní smlouva – účetní obce

12 dohod o provedení práce

POJIŠTĚNÍ MAJETKU:


Česká pojišťovna, a.s


MAJETEK OBCE– PRONÁJMY:

pronájem nebytových prostor:

Zvěrotice čp. 50 hostinec – l smlouva

PLNĚNÍ ROZPOČTU OBCE ZA ROK 2011

Viz. příloha číslo 1.


FINANCOVÁNÍ


Viz. příloha číslo 1.


REKAPITULACE PŘÍJMU, VÝDAJU A FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE


Viz. příloha číslo 1.

PŘIJATÉ DOTACE


Viz. příloha číslo 1.


VYÚČTOVÁNÍ FINANČNÍCH VZTAHŮ KE STÁTNÍMU ROZPOČTU, ROZPOČTU KRAJE

Viz. příloha číslo 2.

ROZVAHA K 31. 12. 2011Viz. příloha číslo 3.PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCE ZVĚROTICE ZA ROK 2011

Přezkoumání hospodaření obce Zvěrotice za rok 2011 bylo provedeno dne 15.9.2011 a dne 8.03.2012 zaměstnanci Krajského úřadu Jihočeského kraje, odborem kontroly, na základě žádosti starosty obce. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Zvěrotice za rok 2011 je součástí závěrečného účtu při jeho projednávání v zastupitelstvu obce Zvěrotice.KOPIE ZPRÁVY O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCE TUČAPY ZA ROK 2011

Viz. příloha číslo 4

ZÁVĚREČNÉ VYJÁDŘENÍ

Viz. příloha číslo 5

Připomínky k závěrečnému účtu mohou občané uplatnit písemně do 3.5.2012 nebo ústně na zasedání zastupitelstva obce 3.5.2012, na kterém bude návrh závěrečného účtu projednán.

Zpracovala: Točíková Marie účetní obce Zvěrotice

Ve Zvěroticích dne 11.4. 2012

Předkládá starosta obce: Novotný Miloslav

Vyvěšeno dne: 12.04.2012 na úřední desce i elektronicky

Sejmuto dne:
Soubory ke stažení:

Vyvěšeno: 12.04.2012

Sejmuto: 12.04.2013

Zveřejnil (zodpovídá): Super User