Rozpočet obce 2012

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

ROZPOČET 2012

Příjmy:


OdPa Pol    Popis                                                     Částka


1111         Daň z příjmů FO ze závislé činnosti              560
1112         Daň z příjmů FO ze SVČ                              80
1113         Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů          50
1121         Daň z příjmů právnických osob                   550
1211         DPH                                                     1300
1334         Odvody za odněntí půdy                              1 
1337         Poplatek za odstraňování TKO                   150
1341         Poplatek ze psů                                        4,3
1361         Správní poplatky                                       0,4
1511         Daň z nemovitostí                                     280
4112         Neinvestiční dotace od kraje provoz OÚ       74,8
1012 2131 Příjmy s pronájmu pozemků                        18
1031 2111 Příjmy za dřevo                                           3
2310 2111 Příjmy za vodné od VAK Tábor                    114
2321 2111 Příjmy za odvádění odpadních vod               11,7
3421 2132 Příjmy z pronájmu ostatní                             1
3639 2132 Příjmy z pronájmu hospody                          12
3722 2111 Příjmy za sběr a svoz komunálních odpadů       4
3727 2324 Přijaté náhrady za třídění odpadu EKO-KOM   10,1
6310 2141 Příjmy z úroků                                           18

Příjmy CELKEM                                                     3242,3

Výdaje:


OdPa Pol Popis Částka
1031 5021   Ostatní osobní výdaje les 20
1031 5139   Pěstební čin. les nákup sazenic 10  
1031 5169 Pěstební čin. les sázení 10
2212 5169 Silnice místní komunikace služby (zametání, posyp) 30
2212 5171 Silnice opravy 1000
2212 6130 Nákup pozemků pod silnicí 12
2219 5171Opravy a udržování chodníky 50
2310 5139 Vodovod nákup vodoměrů 12
2310 5154 Vodovod elektrická energie 12
2310 5169 Vodovod nákup služeb VAK Tábor 85
2310 5171 Vodovod opravy 1
2321 5171 Kanalizace opravy 300
2321 6121 Studie ČOV 80
3111 5321 Příspěvek na předškolní zařízení 72
3113 5321 Příspěvek na základní školy 250
3314 5021Ostatní osobní výdaje knihovna 18
3314 5136 Knihovna nákup knih 3
3314 5139 Knihovna materiál 6
3314 5154 Knihovna elektrická energie 34
3314 5162 Služby telekomunikací 7,5
3319 5021Ostatní osobní výdaje kultura 4
3319 5171Obnova historických hodnot 5
3341 5169 Nákup ostatních služeb 3
3399 5169 Nákup ostatních služeb 30
3399 5194 Věcné dary (dárkové balíčky) 10
3421 6121Multifunkční hřiště 300
3631 5139 Veřejné osvětlení materiál 2
3631 5154 Veřejné osvětlení elektrická energie 55
3631 5171 Veřejné osvětlení opravy 15
3722 5169 Svoz a sběr TKO služby Rumpold 240
3723 5021 Sběr odpadů odměny 24
3723 5154 El. energie sběrný dvůr 0,5
3723 5169Odvoz tříděných odpadů 15
3745 5021 Veřejná zeleň mzdy 25
3745 5139 Veřejná zeleň materiál 5
3745 5156 Údržba zeleně PHM 7
3745 5169 Veřejná zeleň nákup služeb 200
5512 5139 Požární ochrana materiál 5
5512 5156 Požární ochrana PHM 1
5512 5173 Cestovné PO 1
5512 5222 Požární ochrana příspěvek místní organizaci 1,3
6112 5023 Zastupitelstva obcí odměny 272
6112 5032 Zastupitelstva obcí zdravotní pojištění 25
6171 5011Místní správa platy 96
6171 5021Místní správa ostatní osobní výdaje (práce na dohodu) 15
6171 5031Místní správa sociální pojištění 24
6171 5032Místní správa zdravotní pojištění 9
6171 5136Místní správa knihy, tisk 2
6171 5139Místní správa nákup materiálu 20
6171 5151Místní správa studená voda 1,3
6171 5154Místní správa elektrická energie 65
6171 5161Místní správa služby pošt 2
6171 5162Místní správa služby telekomunikací 25
6171 5166 Konzulační a právní služby 1
6171 5167Místní správa služby školení 1,5
6171 5169Místní správa nákup ostatních služeb 40
6171 5171Místní správa opravy a udržování 5
6171 5172 Programové vybavení 2
6171 5173Místní správa cestovné 0,5
6171 5175Místní správa pohoštění 8
6171 5192Místní správa příspěvky OSA 2
6171 5194Místní správa příspěvky na soutěže, dary 14
6171 5222 Neinvestiční transfery OS (včelaři, SZP) 6
6171 5229 Neinvestiční transfery OS (ZS) 3
6171 5321 Neinvestiční transfery obcím město Soběslav 1
6171 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 0,1
6171 5365 Platby poplatků 0,5
6171 6121 Nákup komunální technika 250
6310 5163 Služby peněžních ústavů poplatky 8
6320 5163 Pojištění majetku 30
6402 5366 Finanční vypořádání KRAJ-OBEC 2

Výdaje CELKEM 3872,2


Příjmy CELKEM 3242,3


8115 Financování 629,9


CELKEM 3872,2
Soubory ke stažení:

Vyvěšeno: 20.01.2012

Sejmuto: 20.01.2013

Zveřejnil (zodpovídá): Super User