Rozpočet obce 2011

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):
Rozpočet obce 2011 (v tisících Kč)

Daň z příjmů FO ze závislé činnosti                       540,0
Daň z příjmů FO ze SVČ                                     230,0
Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů                 48,0
Daň z příjmů právnických osob                            580,0
DPH                                                               1260,0
Poplatek za odstraňování TKO                            145,0
Poplatek ze psů                                                4,7
Správní poplatky                                               0,4
Daň z nemovitostí                                             310,0
Neinvestiční dotace od kraje provoz OÚ               74,4
Příjmy s pronájmu pozemků                                6,9
Příjmy za dřevo                                                 1,0
Příjmy za vodné od VAK Tábor                            110,0
Příjmy za odvádění odpadních vod                        11,6
Příjmy z pronájmu hospody                                 12,0
Příjmy za sběr a svoz komunálních odpadů             3,6
Přijaté náhrady za třídění odpadu EKO-KOM           8,1
Příjmy z úroků                                                   15,0Příjmy CELKEM                                                  3360,7

Pěstební čin. les nákup sazenic                           10,0
Pěstební čin. les sázení                                      10,0
Silnice místní komunikace služby (zametání, posyp) 35,0
Silnice opravy                                                   600,0
Ukazatel rychlosti                                              60,0
Nákup pozemků pod silnicí                                  80,0
Vodovod nákup vodoměrů                                 3,0
Vodovod elektrická energie                                9,0
Vodovod nákup služeb VAK Tábor                       115,0
Kanalizace opravy                                              20,0
Studie ČOV                                                     80,0
Příspěvek na předškolní zařízení                           60,0
Příspěvek na základní školy                                 270,0
Ostatní osobní výdaje knihovna                           18,0
Knihovna nákup knih                                         3,0
Knihovna materiál                                             8,0
Knihovna elektrická energie                               30,0
Služby telekomunikací                                       7,5
Místní rozhlas opravy                                         5,0
Rekonstrukce obecní rozhlas                             200,0
Věcné dary (dárkové balíčky)                            5,0
Multifunkční hřiště projektová dokumentace        70,0
Rekonstrukce střechy hřiště                             250,0
Veřejné osvětlení materiál                                2,1
Veřejné osvětlení elektrická energie                  45,0
Veřejné osvětlení opravy                                 17,9
Studie, GP obchvat                                         80,0
Oprava hostinec                                             21,0
Svoz a sběr TKO služby Rumpold                       210,0
Sběr odpadů odměny                                     24,0
El. energie sběrný dvůr                                   1,0
Odvoz tříděných odpadů                                 30,0
Veřejná zeleň mzdy                                        10,0
Veřejná zeleň materiál                                     1,0
Údržba zeleně PHM                                        5,0
Veřejná zeleň nákup služeb                             212,0
Požární ochrana materiál                                 5,0
Požární ochrana PHM                                      1,0
Cestovné PO                                                 1,0
Požární ochrana příspěvek místní organizaci        1,3
Zastupitelstva obcí odměny                            280,0
Zastupitelstva obcí zdravotní pojištění              25,0
Místní správa platy                                        96,0
Místní správa ostatní osobní výdaje (práce na dohodu) 8,0
Místní správa sociální pojištění                         23,0
Místní správa zdravotní pojištění                       9,0
Místní správa knihy, tisk                                  1,0
Místní správa VT                                          10,0
Místní správa nákup materiálu                        25,0
Místní správa studená voda                            1,0
Místní správa elektrická energie                      54,0
Místní správa služby pošt                                2,0
Místní správa služby telekomunikací                 19,0
Místní správa služby školení                             1,5
Místní správa nákup ostatních služeb                12,0
Místní správa opravy a udržování                      10,0
Programové vybavení                                   20,0
Místní správa cestovné                                 1,0
Místní správa pohoštění                                5,0
Místní správa příspěvky OSA                          2,0
Místní správa příspěvky na soutěže, dary         15,0
Neinvestiční transfery OS (SZP)                     5,0
Neinvestiční transfery OS (včelaři)                  4,0
Neinvestiční transfery obcím město Soběslav    5,0
Platby poplatků                                           2,0
Služby peněžních ústavů poplatky                  6,0
Pojištění majetku                                        29,0
Finanční vypořádání KRAJ-OBEC                    15,0


Výdaje CELKEM                                         3301,3


Příjmy CELKEM                                          3360,7


Financování                                               -59,4


ROZDÍL                                                      0Vyvěšeno: 15.2.2011

Sejmuto:   28.2.2011

Schváleno zastupitelstvem obce dne: 7.2.2011
Soubory ke stažení:

Vyvěšeno: 15.02.2011

Sejmuto: 28.02.2011

Zveřejnil (zodpovídá): Super User