Rozpočet obce 2010

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):
Vyvěšeno dne: 15.1.2010

Sejmuto dne: 31.1.2010R O Z P O Č E T na rok 2010

P Ř Í J M Y:

OdPa Pol Popis Rozpočet v tis. Kč.

1111 Daň z příjmu FO ze záv. čin. 450,0

1112 Dań z příjmu FO ze SVČ 45,0

1113 Daň z příjmů FO z kap. Výnosů 20,0

1121 Daň z příjmu právnických osob 490,0

1211 Daň z přidané hodnoty 100,0

1337 Poplatek za likvidaci kom. odpadu 130,4

1341 Poplatek ze psů 4,4

1361 Správní poplatky 0,4

1511 Daň z nemovitostí 250,0

4112 Neivestiční dotace od kraje provoz OÚ 100,1

1012 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 3,5

1031 2111 Příjmy za dřevo 2,0

2310 2111 Příjmy za vodné od Vak Tábor 110,0

2321 2111 Příjmy za odvádění odpadních vod/stočné/ 11,6

3639 2132 Příjmy z pronájmu hospody 12,0

3722 2111 5,6

3725 2324 Přijaté náhrady za třídění odpadu EKO-KOM 4,3

6310 2141 Příjmy z úroků 21,0Příjmy r. 2010 celkem 2 760,3 tis. Kč
V Ý D A J E :

OdPa Pol Popis v tis. Kč

1031 5021 Pěstební čin. les výsadba 5,0

1031 5139 Pěstební čin. les nákup sazenic 10,0

1031 5169 Pěstební čin. les služby 25,0

2212 5169 Silnice míst. kom. služby /zametání, posypy, prohrn./ 35,0

2212 5171 Silnice opravy – dokončení vjezdů 250,0

2219 5171 Ostatní kom. chodníky opravy 615,0

2310 5154 vodovod el. energie 7,0

2310 5169 vodovod nákup služeb od Vak Tábor 130,0

2310 6121 výstavba projekt u Soběslavi 30,0

3111 5321 příspěvek na předškolní zařízení 40,03113 5321 příspěvek na základní školy 270,0

3314 5021 knihovna odměna na dohodu 6,0

3314 5136 -“- nákup knih 3,0

3314 5139 -“- na materiál 5,0

3314 5154 -“- el.energie 28,0

3314 5162 -“- telefonní poplatky 7,0

3341 5171 místní rozhlas opravy 10 ,0

3392 5021 OB odměna na dohodu 7,0

3399 5194 Věcné dary-dárkové balíčky 5,0

3399 5222 Příspěvek SZP Soběslav 10,0

3421 5171 Dětské hřiště na návsi 2,0

3631 5154 Veřejné osvětlení el. energie 70,0

3631 5171 -“- opravy- 10,0

3639 5169 Hospoda oprava 12,0

3639 6130 Výkup pozemků 250,0

3723 5021 Svoz a sběr kom. odpadů mzda 24,0

3723 5169 Svoz plastů, skla z kontejnérů 50,0

3722 5169 Svos Kom. odpadu popelnice 160,0

3745 5021 Veřejná zeleň mzdy 10,0

3745 5139 -“- sadba, lavičky 11,0

3745 5156 -“- PHM 5,0

3745 5169 -“- nákup služeb na úpravu návse 100,0

5512 5019 DHS refundace mezd školení 2,0

5512 5039 DHS povinné pojištění k refundacim 0,6

5512 5173 DHS cestovné na školení 1,2

5512 5156 DHS - PHM 1,0

5512 5222 -“- příspěvek míst. org. 1,3

6112 5023 Zastupitelstva obcí odměny 250,0

6112 5032 -“- zdrav. Pojištění 22,5

6171 5011 Místní správa platy 96,0

6171 5021 -“- ostaní osobní výdaje /práce na dohodu/ 7,0

6171 5031 -“- příspěvek na soc. zab. 20,0

6171 5032 -“- příspěvek na zdrav. po. 9,0

6171 5136 -“- knihy, tisk 1,0

6171 5139 -“- nákup materiálu 30,0

6171 5151 -“- studená voda 1,0

6171 5154 -“- el. Energie 40,0

6171 5161 -“- služby pošt 5,0

6171 5162 -“- služby telekomunikací 20,0

6171 5167 -“- služby školení 1,0

6171 5169 -“- nákup ostatních služeb – novelizace programů 65,0

revize zařízení, výzdoba ván. stromu

6171 5171 -“- opravy 30,0

6171 5172 -“- program. vybavení 15,0

6171 5173 -“- cestovné 2,0

6171 5175 -“- pohoštění 5,0

6171 5192 -“- příspěvky a náhrady – OSA 2,0

6171 5194 -“- věcné dary – na soutěže 10,0

6171 5222 -“- neinv. transféry obč. sdruž./příspěvek včelaři 2,0

6171 5321 -“- neinv. transféry město Soběslav přest.komise 2,0

6171 5362 -“- platby daní a poplatků 2,0

6310 5163 Služby pen. ústavů poplatky 6,0

6320 5163 Pojištění majetku 30,0

6402 5366 Vypořádání s krajem za volby r.2009 uz.98348 3,9

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výdaje za rok 2010 celkem 2 885,5 tis. Kč

Rozdíl mezi příjmy a výdaji bude financován z přebytku minulých let

8115 125,2 tis. Kč

Schváleno v zastupitelstvu obce dne 1.2.2010
Soubory ke stažení:

Vyvěšeno: 15.01.2010

Sejmuto: 31.01.2010

Zveřejnil (zodpovídá): Super User