Obecně závazná vyhláška obce Zvěrotice č. 5/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Vyvěšeno: 10.12.2019

Sejmuto: 31.12.2021

Zveřejnil (zodpovídá): Super User