Oznámení o místě a době konání voleb do zastupitelstev krajů a 1/3 senátu

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):
O Z N Á M E N Í
Obecního úřadu ve Zvěroticích o místě a době konání voleb do zastupitelstev krajů a 1/3
senátu, konaných ve dnech 7. a 8. října 2016

Vyvěšeno: 22.09.2016

Sejmuto: 08.10.2016

Zveřejnil (zodpovídá): Super User