OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 1/2018 OBCE ZVĚROTICE o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Zvěrotice

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 1/2018
OBCE ZVĚROTICE
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů na území obce Zvěrotice


Vyvěšeno: 14.04.2018

Sejmuto: 31.12.2019

Zveřejnil (zodpovídá): Super User