OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Označení (jednací číslo): Č.j.: 33589/ENV/16

Popis (anotace):

Program zlepšování kvality ovzduší

zóna Jihozápad - CZ03

(dále jen „Program“), který je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy a tvoří jeho přílohu. Cílem Programu je co nejdříve dosáhnout požadované kvality ovzduší pro znečišťující látky uvedené v bodě 1 až 3 přílohy č. 1 zákona, tuto kvalitu dále udržet a zlepšovat, a to na celém území zóny Jihozápad - CZ03 (dále jen „zóna CZ03“).


Vyvěšeno: 30.05.2016

Sejmuto: 17.06.2016

Zveřejnil (zodpovídá): Super User