Porovnání všech položek kalkulace cen pro vodné za rok 2020

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Vyvěšeno: 30.04.2021

Sejmuto: 31.05.2021

Zveřejnil (zodpovídá): Super User