VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu

Označení (jednací číslo): MS/04931/2021/Vnk

Popis (anotace):
S t a n o v e n í p ř e c h o d n é ú p r a v y p r o v o z u

na pozemních komunikacích: III/13528, III/13531, II/135, III/13527, III/13521, III/1351 a MK ul. Na Ohradě v Soběslavi
Soubory ke stažení:
2021-04931.pdf

Vyvěšeno: 15.03.2021

Sejmuto: 31.03.2021

Zveřejnil (zodpovídá): Super User